Szkoła to nie tylko nauka, ale nasz kalendarz szkolny obfituje w różnorodne wydarzenia - imprezy, uroczystości, wycieczki. Czasami są to niewielkie święta klasowe, innym razem wielkie imprezy szkolne lub nawet pozaszkolne. 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku pod hasłem "Moje zdrowie, moje prawo". Hasło to przypominać ma, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji. 

Uczniowie z klasy siódmej mieli okazję uczestniczyć dwa dni w projekcie "Ja. Tu zaczyna się zdrowie", który odbył się w Branicach. Dowiedzieli się jak kształtuje się ich psychika i jak bardzo ważną rolę pełnią emocje. Zwiedzali Szpital w Branicach. Uczestniczyli w  spotkaniu i warsztatach z psychologiem i psychoterapeutą oraz kognitywistą na temat uzależnień. Poprzez dramę uczyli się właściwych postaw, w tym zachowania asertywnego.

W pierwszy dzień wiosny uczniowie klas piątej i szóstej pojechali na wycieczkę do Opola. Wykonując zlecone zadania zwiedzili różne punkty miasta, a głównym celem wycieczki była wizyta w Banku Narodowym Polski, który w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Tutaj poznali ciekawostki związane z funkcjonowaniem Banku Narodowego, mogli podziwiać kolekcjonerskie monety, a także zdobyli wiedzę związaną z zabezpieczeniami banknotów, co pozwoli im rozróżnić prawdziwe banknoty od fałszywych.

We wtorek odbyło się spotkanie uczniów klas 4 - 7 z panem Krzysztofem Rallą. Pan Ralla jest pszczelarzem, ale z racji wieku posiada też bogatą wiedzę o minionych czasach. Uczniom opowiadał o pracy w młynie, pszczelarstwie, a także czasach wojennych i powojennych. Przekazał młodym ludziom wiele cennych i ciekawych informacji.

5.03.24 uczniowie klasy III na apelu szkolnym poinformowali społeczność uczniowską, że uczestniczą w projekcie Tradycyjny sad. Jest to konkurs grantowy, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnicy pod patronatem Wójta Gminy Izbicko po raz drugi organizuje Gminny Konkurs Wokalny. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin II Gminnego Konkursu Wokalnego