Maj i czerwiec to czas świętowania rodzin. Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca, te ważne dla każdej rodziny dni świętowaliśmy łącznie, a w tym roku jeszcze połączone z 20 - leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tego też powodu świętowanie rozpoczęliśmy korowodem europejskim. Wspólne chwile uświetniły występy artystyczne dzieci. Każda z klas wybrała piosenkę lub taniec europejski, które zaprezentowane zostały wspólnie, były też występy indywidualne lub grupowe uczniów wyróżnionych w konkursie wokalnym. W czasie festynu rodzice mogli sprawdzić swoją wiedzę o Unii Europejskiej, można też było sprawdzić się w rozgrywkach szachowych i sportowych.