16 listopada tego roku uczniowie klasy ósmej wraz z dwojgiem opiekunów, Panią Adrianą Jarosz i Panem Piotrem Beszem, wzięli udział w wycieczce do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

               Naszym przewodnikiem po muzeum, cmentarzach jenieckich z XIX i XX w., a także w miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się baraki dla więźniów, był pan Michał Jakubik –  na co dzień pracownik muzeum, a prywatnie m.in. współorganizator Opolskiego Festiwalu Podróżników „W stronę Słońca”.
               W trakcie zwiedzania uczniowie uzupełniali karty pracy, przygotowane przez Panią Adę i pracowników muzeum, a z zadaniami poradzili sobie świetnie. Spore wrażenie na dzieciach wywarły zarówno opowieści przewodnika, fotografie, relacje więźniów, jaki i film opowiadający o życiu w obozie. Uczniowie nie tylko z uwagą śledzili to, o czym mówił Pan Jakubik, ale również chętnie zadawali pytania dotyczące tematyki jenieckiej.

W drodze powrotnej zaśpiewali urodzinowe „sto lat” Magdzie, uczennicy klasy szóstej, która w ostatniej chwili dołączyła do wycieczki.

Pomimo tego, że podczas wyjazdu opowiadano o tragicznej historii wielu ludzi, mówiono o rzeczach, które nie interesują wielu młodych ludzi, nastolatkowie, uczestniczący w tej edukacyjnej wyprawie, mówili, że była to bardzo ciekawa, żywa lekcja historii i nikt nie żałował, że zdecydował się na wyjazd.