30 listopada odbyły się dla klas trzeciej i czwartej zajęcia ekologiczne przeprowadzone przez przedstawicieli "Czystego regionu". Klasa czwarta miała najpierw pogadankę, a później warsztaty, w ramach których dzieci robiły jesienne lampiony.