Szkoła to nie tylko nauka, ale nasz kalendarz szkolny obfituje w różnorodne wydarzenia - imprezy, uroczystości, wycieczki. Czasami są to niewielkie święta klasowe, innym razem wielkie imprezy szkolne lub nawet pozaszkolne. 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

Rok szkolny 2023/24 dobiegł końca. Ostatni dzień szkoły to już dzień bez nauki, ale za to z nagrodami. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy i upragnione świadectwo. Niektórzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, a była to całkiem spora grupa uczniów. Część z nich została nagrodzona dodatkowo stypendium. Podziękowania za szczególną pomoc otrzymali również rodzice.

Zorganizowana w naszej szkole akcja charytatywna pt. „Podzielmy się z innymi – potrzebującymi” dobiegła końca. Wszystkie podarowane produkty zostały przekazane Pani Annie Pytel - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku. Zebrane artykuły zostaną umieszczone w „Lodówce Społecznej”, działającej przy Ośrodku. Z serca dziękujemy za każdy przyniesiony produkt i zaangażowanie w akcję !☺♥

Uczniowie klas 4 - 7 wybrali się na jednodniową wycieczkę do Łodzi. Głównym punktem wycieczki było poznanie miasta jako centrum włókiennictwa. Uczniowie zobaczyli dawne fabryki włókiennicze oraz zwiedzili muzeum włókiennictwa. Niestety nie udało się zrealizować zaplanowanego wejścia do Orientarium, ponieważ zabrakło czasu. Może do powód do kolejnych odwiedzin miasta?

Maj i czerwiec to czas świętowania rodzin. Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca, te ważne dla każdej rodziny dni świętowaliśmy łącznie, a w tym roku jeszcze połączone z 20 - leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tego też powodu świętowanie rozpoczęliśmy korowodem europejskim. Wspólne chwile uświetniły występy artystyczne dzieci. Każda z klas wybrała piosenkę lub taniec europejski, które zaprezentowane zostały wspólnie, były też występy indywidualne lub grupowe uczniów wyróżnionych w konkursie wokalnym. W czasie festynu rodzice mogli sprawdzić swoją wiedzę o Unii Europejskiej, można też było sprawdzić się w rozgrywkach szachowych i sportowych.

II Gminny Konkurs Wokalny już za nami. W tym roku odbył się pod hasłem "Piosenki z ekranu", a uczestnicy oceniani byli przez Jury w składzie: Karolina Trela, Ola Miko, Maria Spólna i Tomasz Friedrich. Wszyscy uczestnicy wspaniale się zaprezentowali, a laureatami konkursu zostali:

Soliści - przedszkole:

1. Alicja Jagusz, ZSP w Krośnicy

2. Aurora Łukaszyńska, ZSP w Krośnicy

3. Hanna Grabowska, ZSP w Krośnicy

wyróżnienie: Antoni Staś, ZSP w Krośnicy

W tym roku przerwa majowa dla uczniów jest wyjątkowo długa. Jeszcze przed jej rozpoczęciem uczniowie przypomnieli o jednym z powodów do świętowania. 3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydarzenia z tego okresu przedstawili uczniowie pod kierunkiem pana Ditera Kalli oraz pani Patrycji Bejm.