DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

15.10.2021 (PIĄTEK)

2.11.2021 (WTOREK)

7.01.2022 (PIĄTEK)

2.05.2022 (PONIEDZIAŁEK)

24.05.2022 (WTOREK- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

25.05.2022 (ŚRODA- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

26.05.2022 (CZWARTEK- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

17.06.2022 (PIĄTEK)