Zarządzenie nr 5/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krośnicy

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I-VIII oraz w przedszkolu

ze względu na sytuację epidemiczną