Zebranie dla rodziców dzieci szkolnych

odbędzie się dnia 8 września 2022 r. o godzinie 17:00

w sali gimnastycznej.