Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 21 kwiecień 2023r.