Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 kwiecień 2024r. 

Potwierdzenie

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko dot. rekrutacji dzieci do klasy 1 w roku szkolnym 2024/2025 w szkołach na terenie Gminy Izbicko.

Zarządzenie

Zgłoszenie do szkoły

Z dniem 1 listopada rozpoczął się nabór wniosków do Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego - NAJLEPSZY UCZEŃ POWIATU STRZELECKIEGO. Kandydatów do nagrody zgłasza dyrektor szkoły wraz z opinią Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie nagrodzeni otrzymają statuetkę oraz jednorazowe stypendium:

- dla "Najlepszego Ucznia Szkoły Podstawowej" - 3500 zł

- dla "Najlepszego Ucznia Szkoły Ponadpodstawowej - 4500 zł

- dla "Najlepszego Ucznia - Bez Barier" - 3500 zł

- dla "Najlepszego Ucznia Mistrz w Zawodzie" - 4500 zł

Wicestarosta strzelecki prosi rodziców o wsparcie dyrektorów szkół, aby informacja dotarła do jak najszerszego grona: "Rodzice, dajcie szansę swoim uczniom!"

Rada Gminy Izbicko uchwaliła Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół Gminy Izbicko.

Link do uchwały:

Uchwała nr LIX.418.2023 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół Gminy Izbicko

 

Dyrektor ZSP informuje,  że zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych odbędzie się

dnia 5 września 2023 r. o godzinie 16:30.

Rodziców dzieci szkolnych zapraszamy na zebranie w dniu 7 września o godz. 16:30.

Podręczniki do języka mniejszości narodowej - niemieckiego (do klas 1 - 6) i religii kupują rodzice. Lista podręczników znajduje się w wykazie poniżej:

Wykaz podręczników