Projekt Erasmus+ " Europejskie doświadczenie źródłem naszych inspiracji" był realizowany w Zespole Szkół Gminy Izbicko w latach 2015 - 2017. Koordynatorem tego programu była pani Edyta Bieniek. Oprócz kilku nauczycieli naszej szkoły, uczestniczyły w nim również nauczycielki języka angielskiego z pozostałych szkół w gminie. Projekt ten miał na celu przede wszystkim rozwój kadry nauczycielskiej, która to brała udział w różnego rodzaju kursach językowych, metodycznych oraz kursach specjalistycznych w różnych krajach europejskich.

Projekt Comenius realizowany był w naszej szkole w latach 2011 - 2013 razem ze szkołami z Niemiec (Christinaschule, Europaschule in NRW GGS der Stadt Pulheim) i Włoch (231 Circolo Didattico Frascati II). Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Beata Kalla, a głównym koordynatorem - szkoła niemiecka. Temat projektu - „To know nature – to protect nature” był realizowany poprzez różnorodne działania, m. in. obserwacje przyrody, badanie wody, dbanie o ekologię. Projekt był dofinansowany przez Komitet Europejski w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie".