Szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości.

Uczniowie klasy VI omawiając na lekcji plastyki zagadnienia dotyczące rzeźby, postanowili podejść do tematu praktycznie. Każdy z nich stał się na chwilę greckim bogiem lub grecką boginią, a następnie stanął przed obiektywem aparatu niczym rzeźba. Dzięki przygotowanym przez uczniów atrybutom, postaci wydawały się jeszcze bardziej realistyczne. Nauce towarzyszyła świetna zabawa! Na zajęciach wykorzystaliśmy aparaty cyfrowe, otrzymane w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Na zajęciach rozwijających uczniowie wykonali swoje pierwsze projekty 3D w programie Tintercad. Część z tych projektów już wydrukowaliśmy.

Robot towarzyszył nam między innymi na zajęciach językowych. W klasie pierwszej uczniowie nazywali wylosowane przez Photona kolory w języku niemieckim. Klasa piąta i czwarta wykorzystała roboty na zajęciach lekcyjnych i rozwijających z języka angielskiego. 

 Pierwszego listopada w Kościele Katolickim celebrujemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego tematu nie mogło zabraknąć na lekcjach religii. Okazało się, że już pierwszoklasiści potrafili wyjaśnić na czym polega świętość w życiu codziennym. Wiedzą, że "święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, kocha bliźniego jak siebie samego". Potrafią wymienić wiele przykładów na to jak realizować przykazanie miłości. Są na dobrej drodze do świętości, dlatego już na lekcji mogli sprawdzić

Pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała z programu Laboratoria Przyszłości, uczniowie wykorzystali na lekcji matematyki w klasie 6 do klasyfikowania trójkątów. W ten sposób utrwalili wiadomości o trójkątach i ich rodzajach. 

W czasie zajęć świetlicowych, przy pięknej pogodzie, dzieci lubią najbardziej przebywać na placu zabaw. Nie zawsze jednak pogoda dopisuje, a z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. Wtedy wykorzystują chętnie sprzęt otrzymany w ramach programu Laboratoria Przyszłości i tworzą kreatywne konstrukcje.