Szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości.

 Pierwszego listopada w Kościele Katolickim celebrujemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego tematu nie mogło zabraknąć na lekcjach religii. Okazało się, że już pierwszoklasiści potrafili wyjaśnić na czym polega świętość w życiu codziennym. Wiedzą, że "święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, kocha bliźniego jak siebie samego". Potrafią wymienić wiele przykładów na to jak realizować przykazanie miłości. Są na dobrej drodze do świętości, dlatego już na lekcji mogli sprawdzić

Pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała z programu Laboratoria Przyszłości, uczniowie wykorzystali na lekcji matematyki w klasie 6 do klasyfikowania trójkątów. W ten sposób utrwalili wiadomości o trójkątach i ich rodzajach. 

W czasie zajęć świetlicowych, przy pięknej pogodzie, dzieci lubią najbardziej przebywać na placu zabaw. Nie zawsze jednak pogoda dopisuje, a z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. Wtedy wykorzystują chętnie sprzęt otrzymany w ramach programu Laboratoria Przyszłości i tworzą kreatywne konstrukcje.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające związane z robotyką i programowaniem mieli okazję obserwować wydruk 3D. Skorzystaliśmy z gotowego pliku, który został odpowiednio przygotowany do wydruku. 

Pomoce dydaktyczne z programu "Laboratoria Przyszłości wykorzystywane są bardzo często w czasie zajęć pozalekcyjnych. Na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych uczniowie rozwijali wyobraźnię oraz poznawali figury i ich własności. 

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości szkoła otrzymała drukarkę 3D. W minioną środę nauczyciele zostali przeszkoleni z jej obsługi i wykonali pierwszy wydruk. Mamy nadzieję, że drukarka służyć nam będzie długo i zachęci zarówno uczniów, jak i nauczycieli do projektowania i tworzenia różnych elementów, w tym materiałów dydaktycznych.