Innowacja pedagogiczna  - Muzyka uczy i inspiruje

W roku szkolnym 2022/2023 w klasie VI na lekcjach plastyki realizowana będzie innowacja pedagogiczna autorstwa Patrycji Bejm „Muzyka uczy i inspiruje”.

Ideą tej innowacji jest wprowadzenie działań mających na celu utrwalenie wiadomości w interesujący dla uczniów sposób, a także rozwijanie u uczniów kreatywności, umiejętności wyrażania uczuć i emocji oraz rozbudzanie w nich twórczej postawy, poprzez wprowadzenie elementów muzyki w trakcie zajęć plastycznych.

Podejmowane działania wpłyną znacząco na rozwijanie u dzieci samodzielności, kreatywności, a szczególnie nieszablonowego, twórczego myślenia. Dadzą dzieciom szansę wyjścia poza ramy programowe, schematy, pobudzą pomysłowość i aktywność twórczą. Motywacja i docenianie działań uczniów zachęci je do brania czynnego udziału w proponowanych czynnościach, zajęciach edukacyjnych.

Innowacja ta jest innowacją programowo - metodyczną. Realizowana jest w roku szkolnym 2022/2023 w klasie drugiej na zajęciach dydaktycznych i rozwijających. Prowadzona jest przez panią Joannę Hutnik, która przede wszystkim chce, aby dzieci miały możliwość spotkań i udziału w warsztatach prawdziwych artystów.

Innowacja realizowana przez panią Beatę Kalla w klasie 2. Celem tej innowacji jest nauka języka w powiązaniu z nauką innych przedmiotów i zagadnień z życia. Uczniowie uczą się słów i zwrotów jednocześnie pogłębiając wiedzę o otaczającym świecie. 

 

 Adresatami innowacji są uczniowie klasy II. Czas realizacji innowacji obejmuje semestr II klasy II oraz kontynuację w klasie trzeciej. Innowacja realizowana jest przez panią Dorotę Kwiatkowską i ma na celu poprzez tworzenie ilustrowanych historyjek, zabaw ruchowych, skojarzeń i innych mnemotechnik umożliwić i uatrakcyjnić dzieciom nabycie umiejętności poprawnego pisania wyrazów.Zajęcia innowacyjne odbywają się  w ramach obowiązkowych zajęć edukacji wczesnoszkolnej (polonistycznej oraz plastycznej,technicznej, wychowania fizycznego itp.).