Szkoła bierze udział w następujących programach i projektach:

Aktywna Tablica - program rządowy. Aktywna tablica - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Poznaj Polskę - projekt dofinansowany przez MEN.

„Edukacja obywatelska wśród dzieci i młodzieży” https://powiatstrzelecki.pl/4373/edukacja-obywatelska-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-projekt.html

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025

"Laboratoria przyszłości" https://www.gov.pl/web/laboratoria

"Trzymaj formę"

"Program dla szkół" - dawniej owoce i warzywa w szkole"

"Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka w edycji 2021/22"

Deutsch AG - skierowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, w których w VI klasie nauczany był język niemiecki jako język mniejszości narodowej. W ramach projektu proponujemy dwie dodatkowe lekcje języka niemieckiego tygodniowo, w formie kursu językowego realizowanego na terenie szkoły po zajęciach lekcyjnych.