Tradycyjny Sad

„TRADYCYJNY SAD”  jest ogólnopolskim konkursem grantowym, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  W pierwszym etapie uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do założenia minisadu. W drugim wykorzystują ją w praktyce. 120 zespołów konkursowych, z najwyższymi wynikami z pierwszego etapu, otrzymuje granty na zakup drzewek owocowych tradycyjnych odmian. Sad składający się z minimum 5 drzew można założyć przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. 

Partnerzy projektu: BOŚ Bank, BOŚ Dom Maklerski, Łąki Kwietne. Partnerzy honorowi: Minister Edukacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Więcej informacji: https://tradycyjnysad.pl/o-projekcie/

Razem z panem Joachimem i panią Dyrektor wybraliśmy teren wzdłuż chodnika w szkole o długości ponad 20 m i szerokości ok. 3,5-4m. Jest on z jednej strony otoczony murem, a z drugiej żywopłotem. Teren należy do szkoły i jest dostępny dla wszystkich.  Pan Joachim powiedział, że jest to teren odpowiednio nasłoneczniony.

Na razie rośnie tam trawa i dwa krzaki ozdobne, ale jeden (mniejszy) będzie przeniesiony w inne miejsce. Gleba przeciętna ogrodowa. Pod okiem pana Joachima przygotujemy teren do sadzenia.

W lutym 2024 roku grupa uczniów klasy III razem z wychowawczynią panią Dorotą Kwiatkowską przystąpiła do projektu “Tradycyjny sad”. Chętne dzieci zapytały rodziców o zgodę. Nazwę zespołu ”Owocowe drzewka” wymyślili Antek i Paulina, logo narysował jest Tymon, zaś Igor z Dominikiem przygotowali sprawozdanie z powstania zespołu, a dziewczyny zaczęły prowadzić Księgę Sadu, przygotowały plakaty i ulotki.

5.03.24 uczniowie klasy III na apelu szkolnym poinformowali społeczność uczniowską, że uczestniczą w projekcie Tradycyjny sad. Jest to konkurs grantowy, który ma na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych.