Od września 2023 roku zmieniają się opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Uchwała Rady Gminy Izbicko

 

 

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego tutaj.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 20 - 22 luty 2023

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnicy informuje, że na nowy rok szkolny 2023/2024 posiada 17 wolnych miejsc.

Ogólna liczba miejsc w przedszkolu: 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego : 33

Uwaga!

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola. Szczegóły, wnioski, deklaracje oraz zarządzenie Wójta Gminy Izbicko znajdują się poniżej:

informacje na temat rekrutacji

zarządzenie Wójta Gminy Izbicko

deklaracje

wniosek i załączniki