Zapisy na okres wakacji na m-c lipiec w Przedszkolu w Krośnicy.

Termin składania kart od 16.06.2023r. do 20.06.2023r. w przedszkolu.

Karty można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej.

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dziecka

Karta zgłoszenia

Od września 2023 roku zmieniają się opłaty za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Uchwała Rady Gminy Izbicko

 

 

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego tutaj.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 20 - 22 luty 2023

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnicy informuje, że na nowy rok szkolny 2023/2024 posiada 17 wolnych miejsc.

Ogólna liczba miejsc w przedszkolu: 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego : 33