20 września odbył się w naszym przedszkolu Dzień Przedszkolaka. Dzieci z grupy maluchów przeszły pasowanie oraz złożyły ,,przysięgę przedszkolaka". Serdecznie gratulujemy naszym pełnoprawnym dzielnym przedszkolakom. Zarówno maluchy jak i starszacy prezentowali swoje umiejętności śpiewając piosenki i recytując wiersze. Była także wspólna zabawa przy muzyce, oglądanie bajki oraz prezenty- niespodzianki.

 

W ramach realizacji tematu kompleksowego: "Bezpieczna droga do przedszkola", w środę 14.09.2022 dzieci z grupy "0" uczestniczyły w spotkaniu z Panią policjantką, która przeprowadziła pogadankę na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, powtórzyła zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz znajomość znaków drogowych. Dzieci dowiedziały się także jak należy zachować się podczas spotkania z nieznajomym. Tematykę tę kontynuowaliśmy na zajęciach w przedszkolu.

Przedszkolacy w ciągu całego roku szkolnego realizowali zadania II edycji projektu ekologicznego ,,Ekokulturalne przedszkole", którego celem było pokazanie dzieciom, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. W nasze działania zostali również włączeni rodzice i udało nam się zrealizować   wszystkie ekowyzwania:  ,,Zielona sala", ,,Kącik makulatury", ,,Hotel dla owadów", ,,Ptasi bar", ,,Pożeracz nakrętek", ,,Drugie życie zimowych ubrań", ,,Oszczędzamy wodę", ,,Przystanek wędrującej książki", ,,Mobilna minikuchnia błotna". Zdobyliśmy certyfikat Ekokulturalnego przedszkola. 

30 czerwca oficjalnie pożegnały się z przedszkolem najstarsze przedszkolaki. We wrześniu rozpoczną naukę już w szkole podstawowej. Na pożegnanie razem ze swoją wychowawczynią przygotowały program artystyczny, na którym zaprezentowały swoje zdolności i umiejętności. Nie zabrakło poloneza i innych tańców, wierszyków i piosenek. 

Są takie dni w przedszkolnym kalendarzu na które dzieci bardzo czekają i z wielkim zaangażowaniem się do nich przygotowują. Dzień rodziny to wspaniały dzień, pełen radości, uśmiechu i wzruszeń. Z tej okazji przedszkolaki zaprosiły swoich rodziców na uroczysty program artystyczny. W programie przygotowanym specjalnie dla rodziców znalazły się wiersze i piosenki podkreślające wielką miłość do rodziców. Nie zabrakło również tańca- maluchy zatańczyły ,,Poleczkę". Starszacy, którzy uczestniczą w realizacji innowacji  ,,Roztańczone dzieciaki" zaprezentowały 4 tańce ,,Krakowiaka", ,,Poleczkę", ,,Taniec belgijski" oraz taniec nowoczesny do utworu ,,Sofia". Dzieci

W dniu 21 marca przedszkolaki wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie pożegnania zimy i powitania wiosny. Wesoły korowód z kukłą Marzanny ruszył w kierunku pobliskiej łąki gdzie dokonaliśmy tradycyjnego spalenia Marzanny. Pożegnaliśmy Marzannę wypowiadając słowa " Marzanno, Marzanno ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy wiosnę powitamy".