W tym roku nasze przedszkole było dumnym organizatorem Olimpiady sportowej dla dzieci z całej gminy. W tym dniu przedszkolaków czekała moc sportowych wyzwań i atrakcji. Olimpiadę rozpoczęliśmy pochodem, odśpiewaniem  hymnu oraz złożeniem ślubowania. Następnie każda z grup przedszkolnych przystąpiła do realizacji przygotowanych konkurencji. Były między innymi skoki w workach, wyścigi z taczkami, łowienie kaczek, rzuty do celu. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale.