W ramach realizacji tematu kompleksowego: "Bezpieczna droga do przedszkola", w środę 14.09.2022 dzieci z grupy "0" uczestniczyły w spotkaniu z Panią policjantką, która przeprowadziła pogadankę na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, powtórzyła zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz znajomość znaków drogowych. Dzieci dowiedziały się także jak należy zachować się podczas spotkania z nieznajomym. Tematykę tę kontynuowaliśmy na zajęciach w przedszkolu.