Dzieciństwo to szczególny czas, w którym odkrywanie tajemnic świata odbywa się poprzez zabawę. Dzieci wcielając się w różne postacie, przeżywając w wyobraźni kolejne przygody, uruchamiają swoją spontaniczność i potrzebę działania, zdobywają wiedzę nie tylko o sobie samym, ale i o otaczającej je rzeczywistości. Nasi przedszkolacy wzięli udział w programie "Akademia Bolka i Lolka- Kompetencje Przyszłości".

Razem z Bolkiem i Lolkiem rozwijali  swoją kreatywność, wyobraźnię, odwagę i otwartość na nowe doświadczenia. Poprzez zabawy tematyczne, program motywował dzieci do działania, współpracy w grupie, a także zachęcał do samodzielnego poszukiwania i odkrywania. Wyobraźnia i dobra zabawa to klucz do rozwoju.