Od wielu lat w szkole realizowane są projekty eTwinning. Uczniowie naszej szkoły razem z uczniami innych szkół w Polsce i na świecie pracują wspólnie nad danym tematem, wymieniają się pomysłami i doświadczeniami. Tutaj znajduje się przegląd aktualnie realizowanych projektów. Więcej informacji można znaleźć również na stronie prowadzonej przez Ambasadora eTwinning, nauczycielkę naszej szkoły, panią Edytę Bieniek https://etwinningkrosnica.wordpress.com/

Na początku lutego nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning na temat projektów eTwinning. Wielu z naszych nauczycieli już od dawna takie projekty realizuje, ale po zmianie platformy potrzebowali dodatkowego wsparcia, a inni chcą dopiero do tego programu przystąpić. Szkolenie przeprowadziła nasza koleżanka, Ambasadorka Projektu eTwinning, pani Edyta Bieniek.

W bieżącym roku do projektów dołączają kolejni nauczyciele - Dominika Skolik i Piotr Woźnica. Pani Edyta Bieniek przygotowała dla nich szkolenie z możliwości, jakie daje ten program. Pan Piotr dołączył do projektu „Łączy nas wolontariat”, a pani Dominika zamierza dołączyć do jakiegoś projektu wiosną.

Podczas realizacji tego projektu uczniowie poznają znanych artystów i różne techniki malarskie. 

Zadaniem tego projektu jest zapoznanie uczniów ze zmianami klimatycznymi naszej planety.

Uczniowie zaangażowani w ten projekt poznają bajki i legendy z Turcji oraz z Polski.

Projekt ma na celu uświadomienie uczniom roli pszczół dla życia na Ziemi, poznanie przyczyn spadku liczebności pszczół,  kształtuje u uczniów postawę odpowiedzialności za los pszczół, a tym samym za życie na Ziemi.