Podręczniki do języka mniejszości narodowej - niemieckiego (do klas 1 - 6) i religii kupują rodzice. Lista podręczników znajduje się w wykazie poniżej:

Wykaz podręczników