Rada Gminy Izbicko uchwaliła Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół Gminy Izbicko.

Link do uchwały:

Uchwała nr LIX.418.2023 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół Gminy Izbicko