Z dniem 1 listopada rozpoczął się nabór wniosków do Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego - NAJLEPSZY UCZEŃ POWIATU STRZELECKIEGO. Kandydatów do nagrody zgłasza dyrektor szkoły wraz z opinią Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie nagrodzeni otrzymają statuetkę oraz jednorazowe stypendium:

- dla "Najlepszego Ucznia Szkoły Podstawowej" - 3500 zł

- dla "Najlepszego Ucznia Szkoły Ponadpodstawowej - 4500 zł

- dla "Najlepszego Ucznia - Bez Barier" - 3500 zł

- dla "Najlepszego Ucznia Mistrz w Zawodzie" - 4500 zł

Wicestarosta strzelecki prosi rodziców o wsparcie dyrektorów szkół, aby informacja dotarła do jak najszerszego grona: "Rodzice, dajcie szansę swoim uczniom!"