Dyrektor ZSP informuje,  że zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych odbędzie się

dnia 5 września 2023 r. o godzinie 16:30.

Rodziców dzieci szkolnych zapraszamy na zebranie w dniu 7 września o godz. 16:30.