Święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły przypada 14 października. U nas w szkole uroczysta akademia z tej okazji miała miejsce już dwa dni wcześniej. Tradycyjnie już z tej okazji nagrodzeni zostali wybrani nauczyciele i pracownicy naszego Zespołu. W imieniu pani Wójt życzenia wszystkim przekazała pani M. Baksik, która wręczyła też nagrody Wójta Gminy Izbicko. W tym dniu do grona uczniów oficjalnie przyjęci zostali uczniowie klasy pierwszej. Po krótkim występie artystycznym złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na uczniów szkoły. W czasie akademii wystąpili też starsi uczniowie z piosenkami i tańcem.