Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 kwiecień 2024r. 

Potwierdzenie