W tym roku przerwa majowa dla uczniów jest wyjątkowo długa. Jeszcze przed jej rozpoczęciem uczniowie przypomnieli o jednym z powodów do świętowania. 3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa regulująca ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydarzenia z tego okresu przedstawili uczniowie pod kierunkiem pana Ditera Kalli oraz pani Patrycji Bejm.