Uczniowie z klasy siódmej mieli okazję uczestniczyć dwa dni w projekcie "Ja. Tu zaczyna się zdrowie", który odbył się w Branicach. Dowiedzieli się jak kształtuje się ich psychika i jak bardzo ważną rolę pełnią emocje. Zwiedzali Szpital w Branicach. Uczestniczyli w  spotkaniu i warsztatach z psychologiem i psychoterapeutą oraz kognitywistą na temat uzależnień. Poprzez dramę uczyli się właściwych postaw, w tym zachowania asertywnego.

Zajęcia były bardzo ciekawe, a uczniowie chętnie się wypowiadali.